Om Os

Gammelgaard Consulting

Vi er en dansk rådgivnings- og Networking virksomhed, der tilbyder strategisk sparring, opkvalificering- og uddannelse, samt adgang til markedsledende leverandører inden for stort set alle driftsrelevante områder (Administration).

Vi har særligt fokus på grøn omstilling, bæredygtighed og ESG, samt eksport- og internationalisering. Men vi kan via aktivering af vores store nationale- og internationale netværk, hjælpe med løsning af de fleste administrative opgaver.

Se her hvilke ydelser vi leverer.

Teamet..

Gammelgaard Consulting er en stærk samarbejdspartner, og herunder kan du få et indtryk af vores DNA. "Vi" er pt. 3 interne medarbejdere, og derudover har vi etableret partnerskaber med en lang række markedsledende leverandører.

Vores mission...

Vores mission er at mobilisere bæredygtig ambidextrøs lederskabs innovation, der sikrer vore kunders eksistensgrundlag- og vækst på trods af disruption.

 

 

 

Intet erstatter praktisk erfaring og netværk.

Morten Gammelgaard/ CEO har i det meste af sit arbejdsliv arbejdet med forretningsudvikling, formidling- og kommunikation, mentoring samt internationalisering og eksport.

Både via jobbet som Handelskommissær i Eksportrådet/  The Trade Council, og som chef i eksporterende virksomheder, har Morten akkumuleret stor viden om internationalisering, samt et meget stort internationalt netværk. Morten er "the go to guy" hvis der søges løsninger på "special opgaver" internationalt.

Krydsfeltet imellem den offentlige- og den private sektor, er Morten også dus med. Erfaringerne er opbygget igennem mange år i såvel politisk ledede organisationer, som i virksomheder med et mere bundlinjeorienteret fokus.

Morten Gammelgaard er din kontakt for sparring om alt fra grøn omstilling, strategiske overvejelser, forretningsudvikling, tilskudsordninger og Venture Kapital.

 

 

Specialist i systemer og strukturopbygning.

Egonn Greg Scott Scharbo/ Chefkonsulent er mangeårig leder fra såvel det engelske som det danske forsvar. Et opdrag der har givet Egonn en særlig tilgang til systemer og struktur. En kompetence der med fordel kan bringes i spil ved etablering af bla. ERP, MRP, MES/MIS og CRM-systemer.

Egonn brænder især for start-up`s og iværksætteri, og har bla. udviklet en matrix der gør det nemt og overskueligt at komme igennem iværksætteriprocessen. Men også forretnings- og strategiudvikling er Egonns livret.

 

Det unge islæt.

Laura Gammelgaard/ Intern er stud HR på universitetet i Lund, og er i praktik i virksomheden. Laura tilfører den seneste opdaterede viden om bla. HR. Laura hjælper også med indhentning af data til analyser, og er skarp på SoMe.